Tin mới nhất
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu vực đàn Nam Giao và vùng phụ cận, thành phố Huế
Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2011 - 2015
Triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Chính sách mới có hiệu lực từ 1/1/2013
Gần 66 tỷ đồng cho Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của các doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”
Kế hoạch về quy hoạch mạng lưới Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và Chi nhánh của Trung tâm giai đoạn 2012 - 2015 tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Cơ hội đầu tư
Triển khai chương trình trọng điểm năm 2012 về Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 03 tháng 01 năm 2012, UBND tỉnh đã có kế hoạch số 02/KH-UBND về việc triển khai chương trình trọng điểm năm 2012 về Phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế

Thông tin các khu nhà, đất bán đấu giá thu tiền sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2011-2012.

Thông tin các khu nhà, đất bán đấu giá thu tiền sử dụng đất tỉnh Thừa Thiên Huế 2011-2012  (Tài liệu cung cấp thông tin rộng rãi trong và ngoài tỉnh để kêu gọi Dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư Bất động sản tỉnh Thừa Thiên Huế).

Sổ tay hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ngày 31 tháng 12 năm 2010, UBND tỉnh đã có công văn số 5809/UBND-XT về quy trình hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế .

Quy trình tiếp nhận thông tin và hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống phần mềm trên mạng Internet.

Ngày 28 tháng 02 năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 01/QĐ-SKHĐT về việc ban hành Quy trình tiếp nhận thông tin và hỗ trợ pháp lý cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh thông qua hệ thống phần mềm trên mạng Internet.

Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Nhằm góp phần triển khai thực hiện Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, trong đó phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015; được sự hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010.

Thư ngỏ mời tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2010

Nhằm góp phần triển khai Kết luận số 48-KL/TW ngày 25/5/2009 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020, trong đó phấn đấu đưa tỉnh Thừa Thiên Huế sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2015; UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư vào Tỉnh Thừa Thiên Huế 2010.

Các tin khác
Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Thừa Thiên Huế tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 11/2010. (28/10/2010)
Phê duyệt đề cương đề án thành lập khu công nghệ cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. (06/09/2010)
Hội thảo đánh giá tuyến du lịch sinh thái cộng đồng đầm phá Tam Giang - Quảng Điền (11/08/2010)
Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. (03/08/2010)
Chủ trương hình thành Khu công nghệ cao Hồ Truồi, tỉnh Thừa Thiên Huế (15/07/2010)
Thống nhất chủ trương chuyển nhượng dự án Nhà máy sản xuất men Frit tại KCN cát Phong Điền (25/06/2010)
Kế hoạch xúc tiến đầu tư của tỉnh TT Huế năm 2010. (06/06/2010)
Lãnh đạo tỉnh làm việc với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kết quả thực hiện hợp tác đầu tư tại Tỉnh Thừa Thiên Huế (03/06/2010)
Triển khai tổ chức Hội nghị xúc tiến kêu gọi đầu tư. (21/05/2010)
Xem tin theo ngày  
Tìm kiếm thông tin
Bãi biển Lăng Cô
Đại nội Huế
Chùa Linh Mục
Toàn cảnh Thành phố Huế
Bạn có đồng tình với ý kiến tăng giá xăng dầu tại thời điểm hiện tại?